Mamy nadzieję, że poniższy regulamin zapewni Państwu i innym mieszkańcom ośrodka pełne zadowolenie i komfort wypoczynku.
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
1. Zakwaterowanie zaczyna się o godz. 15.00 a kończymy o godz. 10.00
2. Uregulowanie opłaty za wczasy następuje w dniu przyjazdu. Jeśli opłata dokonywana jest przelewem bankowym, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na nas adres e-mail w dniu przyjazdu. Nie zwracamy zadatku, wpłaconych pieniędzy w przypadku zmiany warunków rezerwacji, rezygnacji itp.
2a. W rezerwacji jest uzgodniona ilość osób (dzieci to również osoby 🙂 Domki koralowe max. 5 os., apartamenty max 5 os. Każda dodatkowa osoba powinna zostać zgłoszona właścicielowi OW Koral PRZED przyjazdem. Właściciel OW ustala warunki pobytu dodatkowych osób tj. dodatkową odpłatność za nocleg. Może również nie wyrazić zgody na przebywanie w ośrodku dodatkowych osób, które nie zostały zgłoszone w rezerwacji.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w trakcie pobytu w ośrodku.
4. Zabrania się palenia tytoniu, świeczek w domkach, pokojach. Smażenie ryb- poza domkiem/apartamentem w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich bez zgody właściciela jest zabronione.
6. Właściciel nie odpowiada za uszkodzone mienie tj. parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domkach, pokojach.
7. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
8. Oplata klimatyczna za dobę – 1,80 zł osoba dla Urzędu Gminy Mielno.
9. Udostępniamy dla dzieci bezpłatne place zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji jak i wyrządzone przez dzieci szkody.
10. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 50 zł.
11. W szczycie sezonu (lipiec-sierpień) nie przyjmujemy gości ze zwierzętami. W pozostałych miesiącach możliwy przyjazd ze zwierzętami po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.
12. Brak wpłaty zadatku w określonym przez właściciela OW Koral czasie powoduje anulowanie rezerwacji.
13. Przy domkach koralowych, apartamentach, pokojach obowiązuje zasada 1 domek/apartament/pokój – 1 miejsce parkingowe.
14. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstałymi szkodami, opuszczenia ośrodka.
15. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby uprawnionej.
16. Użyczamy Państwu gratis łóżeczka turystyczne, krzesełka do karmienia dzieci, wanienki. Max 2 do jednego domku. Pościel do łóżeczka- osobista rzecz dziecka- proszę przywozić swoją.
17. Jeśli życzycie sobie Państwo otrzymać fakturę prosimy o zgłoszenie tego najpóźniej w dniu przyjazdu. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji zostanie uwzględniony na fakturze jeśli wpłaciła go ta sama osoba, na którą została wystawiona faktura.
18. Zakwaterowanie gości odbywa się do godziny 22.00. Zakwaterowanie po godz. 22 dodatkowa opłata 100 zł. Inne godziny zakwaterowania wyłącznie po uprzednim, wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem OW Koral i za jego akceptacją.
19. Dołożyliśmy wszelkich starań aby Wi-fi na terenie naszych ośrodków było dostępne bez ograniczeń. Z przyczyn od nas niezależnych mogą jednak pojawić się utrudnienia w działaniu systemu wi-fi (operator, awarie, zbyt mały przesył itp.).
20.Szanowni Państwo, wpłacony zadatek oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
OW Koralowe domki jest objęty monitoringiem.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest jednoosobowa Firma Usługowa Wojciech Niechajczyk, ul. Wczasowa 6, 76-034 Sarbinowo
 1. Biuro Rachunkowo – Księgowe Magdalena Swastek Dąbrówki 6b, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711102985- przetwarzanie danych związanych z dokumentami finansowymi przede wszystkich fakturami zakupowymi i sprzedażowymi – prowadzenie księgowości
Dane osobowe
 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail :kontakt@koral-sarbinowo.pl.
Zobowiązania Administratora
 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności procesu rezerwacyjnego